Služby

Naša společnosť ponúka komplexné služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva::

  • spracovanie projektu likvidácie azbestu
  • vypracovanie a schválenie pracovného postupu sneěkodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
  • schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom príslušným Úradom životného prostredia
  • demontáž a stabilizácia azbestových materiálov
  • přeprava a zneškodnenie azbestových materiálov na skladku nebezpečného odpadu
  • merania koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou společnosťou po vykonaní sanačných prác
  • vystavenie potvrdenia o nezávodnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác

Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky vyplňte kontaktný formulár.